Gebouwbeheer

Property Care heeft een uniek systeem ontwikkeld om verschillende soorten en merken regeltechnische installaties vanaf iedere locatie op afstand te beheren en te besturen. Zo kunnen klachten en storingen zeer snel en adequaat worden verholpen. Onze klanten blijven de regie houden en hebben middels de Facility Portal continu inzicht in hun locaties, systemen, uitvoeringen, planningen en kosten. Vanzelfsprekend zijn wij  24/7 bereikbaar voor spoedeisende storingen en/of calamiteiten. 


Op operationeel niveau bestaat gebouwbeheer uit het meerjarenonderhoud, het afhandelen van storingsmeldingen en het begeleiden van keuringen. Op strategisch niveau wordt gekeken naar vraagstukken met betrekking tot bouwmanagement, vergunningen en duurzaamheid.

NEN3140

De NEN3140 (Laagspanningsinstallaties; bepalingen voor veilige werkzaamheden, inspectie en onderhoud) is de norm die in Nederland aangeeft hoe men veilig kan werken met elektrische installaties.  De ARBO-wet schrijft voor dat werkgevers wettelijk verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van elektrotechnische installaties en de daarop aangesloten toestellen en apparaten. Zij zijn verplicht periodieke inspecties uit te voeren conform NEN3140. Property Care verzorgt deze inspecties. Onze specialisten zijn opgeleid en gecertificeerd om voor u deze keuringen uit te voeren. Tevens wordt door deze inspecties ook storing of uitval van de installaties verkleind

Energie label

Heeft uw gebouw al een energielabel? Niet alleen biedt een energielabel inzicht in de energieprestatie van het gebouw en welke energiebesparende maatregelen er mogelijk zijn, maar ook leidt het tot energiebesparing, lagere energiekosten, milieubesparing, comfortverbetering en een gezonder binnenklimaat. Voor bijna alle gebouwen is een zakelijke energielabel nodig. Bij verkoop, verhuur of oplevering van een pand is dit zelfs verplicht. Vraag bij ons een energielabel aan en wij verzorgen voor u de juiste energielabel voor uw pand!  

Onderzoek klimaatinstallaties

Een goede klimaatinstallatie hangt samen met een goed binnenmilieu, dat de arbeidsproductiviteit, gezondheid en comfort van de gebruikers bepaalt. De techniek moet optimaal op het gebouw en gebruik afgestemd worden. Koudetechniek en klimaatbeheersing is een specialisme, die voor ieder koel- en klimaatsysteem een andere aanpak vraagt. Het is daarom niet vanzelfsprekend dat elk gebouw een goede ventilatie, verwarming of verkoeling en verlichting heeft. Dit is maatwerk. Wanneer er klimaatklachten optreden, is het handig om onderzoek uit te laten voeren naar de klimaatinstallaties. Een goede klimaatinstallatie zorgt voor goede temperatuur, betere luchtkwaliteit en lagere energiekosten. Dit komt de duurzaamheid ten goede. 

Legionella beheer

In waterinstallaties komen legionellabacteriën altijd voor. Echter vormen zij een gevaar wanneer zij zich vermenigvuldigen in stilstaand water met een temperatuur tussen 20-50 °C. Ter preventie en bestrijding van Legionella, voeren wij, na het nemen van een watermonster van het waterleidingnet, een risicoanalyse uit. Vervolgens worden installaties aangepast aan de NEN 1006-normering en de Waterwerkbladen, zodat uw drink- en proceswater veilig is. 

Installatie onderhoud

Moderne gebouwen zijn uitgerust met de meest geavanceerde installaties. Daarbij speelt ook de manier waarop met energie wordt omgegaan en de verduurzaming van gebouwen een steeds grotere rol. Property Care is vertrouwd met deze technieken en heeft specialistische kennis in huis over: 

  • Meet- en regelinstallaties 
  • Bodemopslag 
  • Koelinstallaties 
  • Aansturen van het onderhoud
  • CV installaties 
  • Additionele installaties 
  • Diverse elektrotechnische installaties

Contact

Property Care Nederland
Aalsmeerderdijk 158B
1438 AX Oude meer

Tel: +3120-7165595

Email: info@propertycare.nl
Web: www.propertycare.nl

Door je informatie in te dienen, ga je ermee akkoord deze naar Property Care Nederland te sturen, die deze zal verwerken en gebruiken volgens hun privacyverklaring.